Loganair    Viking DHC-6-400    G-SGTS

Loganair Viking DHC-6-400 G-SGTS