Pilatus  PC-12/47NG   HB-FRS (1703)

Pilatus PC-12/47NG HB-FRS (1703)