Loganair     Viking Air Ltd DHC-6-400 Viking    G-SGTS

Loganair Viking Air Ltd DHC-6-400 Viking G-SGTS

Loganair Viking Air Ltd DHC-6-400 Viking G-SGTS